Ajankohtaista


KK-Teamin vaalikokous pidetään Laivasillalla pe 7.6.2024 klo 17.00
 

KK-Teamin vaalikokous

pidetään Laivasillalla

perjantaina 7.6.2024 klo 17.00

 

 

  KK-Team ry               KK-Team ry        
  16.5.2024                 16.5.2024          
                                   
    T O I M I N T A S U U N N I T E L M A            VAALIKOKOKUKSEN ESITYSLISTA      
                                   
      kaudelle 2024-2025           1 Kokouksen avaus        
                                   
  - paikallissarja kahdella joukkueella           2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja    
  - veteraanien valtakunnanasarja V2                 sihteeri      
  - seuran mestaruuskisat (2-osainen; yksi syys- ja yksi kevätkaudella)           kaksi pöytäkirjantarkastajaa  
  - erikoiskilpailu (4 viikon kisa joulun jälkeen yhteisymmärryksessä                  
    liiton muiden seurojen kanssa           3 Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut      
  - KK-Team Cup                            
  - liiton ja Loviisan mestaruuskisat           4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    
  - SM-kisat                                
  - Mahdolliset muut mestaruuskilpailut                         
                                   
                      5 Valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle uudet jäsenet
    T U L O -  J A   M E N O A R V I O              seuraavaksi toimintakaudeksi sääntöjen 13 pykälän mukaisesti
                        (Erovuorossa:  R. Hällsten  ja R. Henriksson)    
    Tulot       kpl â         (Muut jäsenet  G. Tainio ja T. Weckman)    
  - jäsenmaksut     26 25,00 650,00     €                
  - rekisteröintimaksut SKL:lle   17 60,00 1020,00     €   6 Valitaan toiminnantarkastaja ja varamiehet    
  - rekisteröintimaksut SKL:lle jun 0 25,00 0,00     €                
  - rekisteröintimaksut omalle liitolle 19 12,00 228,00     €   7 Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus      
  - ensi-rekisteröintimaksut omalle liitolle 0 5,00 0,00     €     (On ollut 25 €,  juiorit 0 €)        
  - erikoiskilpalun tulot (3€ /sarja liitolle) 150 14,00 2100,00     €                
    (seuralle jää 32€-6*3€=14€, suorituksia 150kpl->*14€)        8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio  
  - mainokset       1 1000,00 1000,00     €     seuraavaa toimintavuotta varten      
    (missä mainostetaan ellei kilpailuissa käytetä                        
    pöytäkirjoja)       Yht. 4998,00     €   9 Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen
                                   
    Menot       kpl â       10 Valitaan seuran edustaja eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
  - rekisteröintimaksut SKL:lle (ollut 60€) 17 60,00 1020,00     €     tai annetaan johtokunnalle valtuudet mainittujen edustajien  
  - ensirekisteröinti maksu SKL:lle 0 15 0,00     €     valitsemiseksi        
  - ensirekisteröinti maksu omalle liitolle 0 10 0,00     €                
  - rekisteröintimaksut litolle   19 12,00 228,00     €   11 Muut asiat        
  - seuran jäsenmaksu SKL:lle   1 100,00 100,00     €       Toimintamme "arvosteluhetki"      
  - erikoiskilpailun palkinnot   1 1400,00 1400,00     €       Valitaan pelipäällikkö      
  - lahjakortit (kuumat lähdöt)   8 15,00 120,00     €                
  - seuraottelupalkinnot   32 3,00 96,00     €                
  - kahvitarjoilut         400,00     €   12 Päätetään kokous        
  - finaalimaksu     1 210,00 210,00     €             Hallitus  
  - KK-Team - cup ratamaksut (norm. 22€) 10 20,00 200,00     €                
  - paikallissarja     2 210,00 420,00     €                
  - vet. valtakunnansarjan ilm. maksu *) 1 65,00 65,00     €                
  - vet. valtakunnansarjan turnausmaksut *) 5 90,00 450,00     €                
  - muut kilpailukulut (matkakorvaukset) 1 600,00 600,00     €                
  - virkistyskulut     1 50,00 50,00     €                
  - muut menot (palkintojen kaiverrukset y.m.) 1 100,00 100,00     €                
                                   
              Yht. 5459,00     €